Regulament concurs Instagram “Castiga o invitatie gratuita la Cursul de Public Speaking sustinut de Melania Medeleanu”, desfasurat in perioada 17 – 23.03.2023

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Concursului initiat de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

Art. 1 – Organizatorii si Regulamentul Oficial al Concursului

Organizatorul concursului “Castiga o invitatie gratuita la Cursul de Public Speaking sustinut de Melania Medeleanu!” (denumit in cele ce urmează „Concursul”) CONSTANTA SHOPPING CITY S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sectiunea A5.1, biroul nr. 19, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul comertului sub Nr. J40/3523/2013, C.U.I. RO31377664, (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.1 Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul cu privire la aceste modificari, prin intermediul unui comenatariu la postarea de concurs.

1.2 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului centrului comercial, sectiunea Regulamente.

Art.2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si se desfasoara pe profilul oficial de Instagram City Park Mall of Constanta – https://www.instagram.com/cityparkconstanta/ in perioada 17/03/2023, ora 17:00 – 20/03/2022, ora 11:00.

Art.3 – Dreptul de participare

3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

3.2. Se pot inscrie la concurs doar persoane cu adresa de mail si cont de Instagram valid.

3.3. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane: angajatii unitatilor comerciale din City Park Mall of Constanta, angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/ administratorilor acestuia, angajatii colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) Organizatorului in materie de curatenie, mentenanta, securitate, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii (sot/ sotie) tuturor celor mentionati anterior, angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului.

Art.4 – Modul de desfasurare si mecanica concursului

4.1 Concursul contine 1 postare de concurs pe profilul de Instagram City Park Mall of Constanta – https://www.instagram.com/cityparkconstanta/ – publicata pe data de 17/03/2023, ora 17:00.

4.2 La acest concurs va exista 1 castigator.

4.3 Pentru a participa la concurs, Utilizatorul trebuie sa:

– dea follow paginii de Instagram @cityparkconstanta

– dea tag in comentarii unui prieten care e interesat de public speaking

4.4. Castigatorul va fi extras prin tragere la sorti, cu ajutorul platformei online https://www.random.org/  si, daca intruneste conditiile de participare la concurs (a scris comentariul conform cerintei de concurs, a respectat perioada de desfasurare a concursului, a dat follow paginii de instagram @cityparkconstanta) va fi desemnat castigator.

4.5 Numele castigatorului va fi anuntat printr-un comentariu la postarea de concurs, pe data de 23/03/2023, in intervalul orar 11:00-21:00.

4.6 Daca persoana desemnata castigatoare nu isi revendica premiul – trimitand un mesaj privat Organizatorului in decurs de 24 de ore de la anuntarea numelui castigatorului in postarea de concurs – sau renunta la premiul castigat, un nou castigator va fi extras, printr-o noua tragere la sorti.

4.7 Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge fara avertisment comentariile care nu au legatura cu tema concursului, sunt injurioase, defaimatoare la adresa altor persoane, folosesc cuvinte urate sau instiga la ura ori violenta.

4.8 Un user poate lasa mai multe comentarii, cu conditia ca persoanele mentionate sa fie diferite.

4.9 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru eventualele bug-uri sau probleme de functionare ale platformelor pe care le foloseste pentru desemnarea si anuntarea castigatorilor (Facebook, https://exportcomments.com/, https://www.random.org/, https://socialfy.pw/).

Art.5 – Premiul Concursului

5.1 Premiul concursului consta intr-o invitatie gratuita la Cursul de Public Speaking sustinut de Melania Medeleanu pe 25 martie, intre orele 10:00 – 18:00, la City Park Mall (in zona mezanin, nivelul 1, intrarea se face prin partea stanga a restaurantului LUV).

Valoarea totala a premiului: 850 lei

5.2 Premiul se acorda conform conditiilor descrise in Art. 4.

5.3 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.4 Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiului castigat in cadrul prezentului Concurs, respectiv nu se poate schimba premiul oferit in cadrul prezentului Concurs.

5.5 Premiul se revendica de la Info Desk City Park Mall, in perioada 23 – 25 martie 2023.

Art. 6 – Responsabilitate

6.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

6.2 In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.3 In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

6.4 Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Concurs.

6.5 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceast Concurs. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie.

6.6 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs. Orice intentie de influentare a rezultatelor consursului va avea ca rezultat scoaterea din concurs.

6.7 In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

6.8 In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un notar public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

6.9 Conform regulamentului Instagram, trebuie sa mentionam ca acest Concurs nu este in niciun fel sponsorizat, administrat sau asociat cu platforma Instagram, Inc. Prin participare, participantii confirma ca au varsta de cel putin 18 ani, absolva Instagram de responsabilitate si sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare a Instagram.

6.10 Organizatorul nu poate fi facut responsabil pentru eventualele bug-uri sau probleme de functionare ale platformelor pe care le foloseste pentru desemnarea si anuntarea castigatorilor (Instagram, https://exportcomments.com/, https://www.random.org/)

 

Art. 7 – Litigiile si legea aplicabila

7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2 Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 8 – Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

8.1 Cadrul legal general care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de Regulamentul European General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”).

8.2 In momentul in care alegi sa participi la concursul organizat pe profilul de Instagram City Park Mall of Constanta, anumite date cu caracter personal ale tale vor fi prelucrate de City Park Mall of Constanta, astfel incat tu sa ai acces la concurs, iar noi, direct sau prin partenerii nostri, sa te putem informa cu privire la premiile oferite in cadrul concursului.

8.3 City Park Mall of Constanta prelucreaza exclusiv datele cu caracter personal furnizate de tine, in contextul inscrierii la Concurs si doar in urmatoarele scopuri: derularea Concursului, informarea participantului castigator, inmanarea premiului, efectuarea formalitatilor financiar-contabile, conform legii aplicabile.

Premiul va fi predat în baza unui proces verbal de predare-primire (dupa verificarea datelor castigatorului cu cele din cartea de identitate – pentru premiile cu valoare de peste 600 lei).

Datele tale cu caracter personal ce vor face obiectul prelucrarii sunt:

  1. a) Numele
  2. b) Prenumele
  3. c) Adresa de email
  4. d) Instagram Username
  5. e) Imaginea
  6. f) Datele din documentele de identificare (pentru castigator)

Perioada de stocare a datelor castigatorului este de 10 ani, din ratiuni financiar contabile. Restul datelor se sterg in termen de 30 de zile dupa incheierea evenimentului.

Tertii care pot avea acces la datele tale cu caracter personal, in contextul derularii Concursului sunt agentiile noastre de publicitate care organizeaza Concursul si care administreaza profilul nostru de Instagram, prestatorii de servicii de curierat, contabilitate, precum si entitatile membre ale Grupului NEPI Rockcastle (detalii pe https://city-park.ro /societati-grup-nepi-rockcastle/ ).

8.4 Mai multe informatii cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal in aceste scopuri, inclusiv cu privire la modul in care iti poți retrage consimtamantul, poti gasi in Nota de Informare privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, disponibila aici: https://city-park.ro/informari-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/   si Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibila aici: https://city-park.ro/informari-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/.

Art. 9 – Incetarea concursului

9.1. Prezentul Concurs poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

*Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

9.2 Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil.

9.3 In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

Art. 10 – Alte Clauze

10.1 Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

10.2 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

10.3 Eventualele sesizari legate de desfasurarea Concursului vor fi facute pe adresa de e-mail a Organizatorului – office@city-park.ro – pana pe data de 23/03/2023, ora 10:59. Sesizarile ulterioare nu vor fi luate in considerare.