Locar Wash

Spalatorie auto, detailing auto si valet parking

YOU DO THE SHOPPING, WE DO THE WASHING

Parcare City Park Mall

Regulament de organizare si functionare a sistemului de parcare fara plata din parcarea supraterna Soveja  si  subterana (nivel P-1B si P-1) “City Park Mall of Constanta” aflat in proprietatea S.C.  Constanta Shopping City S.R.L.

PREAMBUL

Prezentul Regulament stabileste regulile generale care trebuie respectate de catre toti vizitatorii “ City Park Mall of Constanta” (“Centrul Comercial”)  si, in special, de catre conducatorii auto care folosesc parcarea supraterana  Soveja si subterana a Centrului Comercial, nivel P-1B si P-1, in scopul utilizarii cat mai eficiente a locurilor de parcare existente si a fluidizarii traficului.

Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile legislative aplicabile, inclusiv cele din urmatoarele acte normative:

 • Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 (r1) privind circulatia pe drumurile publice („OUG 195/2002”),
 • Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, dupa cum a fost modificat si completat prin Hotararea Guvernului nr. 965/2016 („Regulament aplicare OUG 195/2002”),
 • Ordonanta nr. 43/1997 (r1) privind regimul drumurilor („OG 43/1997”).

Parcarea subterana a Centrului Comercial reprezinta o proprietate privata iar accesul conducatorilor auto in interiorul ei se face doar in conditiile respectarii prezentului Regulament si a legislatiei rutiere. Conform legislatiei rutiere aplicabile, respectiv prevederile din OUG 195/2002, coroborate cu cele din OG 43/1997, parcarea Centrului Comercial se clasifica si se incadreaza in categoria drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice pe durata in care Centrul Comercial este deschis publicului; administratorul drumului/ parcarii este Proprietarul Centrului Comercial.

Prin  intrarea  in parcarea subterana a Centrului Comercial, conducatorul autovehiculului accepta si se obliga sa respecte conditiile prezentului Regulament si indicatoarele rutiere instalate.

CAPITOLUL 1 – DISPOZITII GENERALE

Art.1. In sensul prezentului Regulament, locurile de parcare sunt spatiile special amenajate in parcarea supraterana Soveja si subterana nivel P-1B si P-1,  din Centrul Comercial, delimitate prin marcaje perpendiculare sau oblice fata de marginea partii carosabile.

Art.2. Fiecare conducator auto are obligatia sa parcheze corespunzator autovehiculul astfel incat sa ocupe un singur loc de parcare si sa nu ingreuneze/ impiedice ocuparea locurilor de parcare aflate in imediata apropiere.

Art. 3. Administratia Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a delimita anumite zone din incinta parcarii subterane in care se vor aplica reguli specifice asa cum va stabili Proprietarul Centrului Comercial.

Art.4.  Accesul in parcarea Centrului Comercial se realizeaza prin intrarea efectivape la fiecare punct de intrare

CAPITOLUL 2 – PROGRAMUL DE FUNCTIONARE A PARCARII FARA PLATA

Art.5 Programul de functionare a parcarii Centrului Comercial este urmatorul:

Luni – Duminica in intervalul orar 08:00-24:00

In parcarea Centrului Comercial, stationarea/ parcarea este permisa doar in cadrul programului de functionare a parcarii Centrului Comercial; in acest sens, fiecare conducator auto care intra in parcarea Centrului Comercial se obliga sa respecte indicatorul Zona cu stationare limitata si panoul aditional la acesta, instalat de catre administratorul drumului/ parcarii Centrului Comercial, conform caruia stationarea/ parcarea in parcarea Centrului Comercial este permisa doar in timpul programului de functionare a parcarii Centrului Comercial. Zona de actiune a indicatorului este in toata parcarea Centrului Comercial.

In situatia stationarii/ parcarii peste durata limitata prevazuta conform indicatorului Zona cu stationare limitata si panoului aditional la acesta, precum si dupa cum aceasta durata este prevazuta si limitata in prezentul Regulament, conducatorul auto se obliga sa plateasca o taxa pentru stationare suplimentara de 100 lei (exclusiv TVA) pe zi de stationare catre Administratia Centrului Comercial, precum  si costurile in legatura cu ridicarea, transportul si depozitarea vehiculelor, conform art. 64 alin. (2) din OUG 195/2002, daca o astfel de situatie a devenit aplicabila conform unei dispozitii de ridicare emisa in acest sens de catre politistul rutier, in baza art. 64 alin. (1), art. 97 alin. (1) lit. d) din OUG 195/2002 si art. 2031 alin. (1) din Regulamentul aplicare OUG 195/2002 pentru incidenta art. 143 lit. f) din acelasi Regulament.

Art.6 In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Administratia Centrului Comercial poate restrictiona temporar accesul in incinta parcarii subterane.

Art.7 Autovehiculele parcate cu incalcarea prezentului Regulament vor fi blocate si/sau ridicate, transportate si depozitate/ amplasate in locuri special amenajate, in scopul fluidizarii traficului si ca o masura tehnico-administrativa dispusa conform legislatiei aplicabile, pe cheltuiala detinatorului sau conducatorului autovehiculului respectiv.

Art.8 Pentru deblocarea autovehiculelor (atat a celor ridicate cat si a celor care nu au fost ridicate), conducatorilor acestora li se va percepe un tarif de 100 (o suta) lei (exclusiv TVA), ce reprezinta contravaloarea serviciului de deblocare. Suma va fi achitata in intervalul 10:00-22:00 la punctele de plata, respectiv Info desk Achitarea contravalorii deblocarii nu exclude plata tarifului de parcare; de asemenea, in situatia in care autovehiculele blocate au fost ridicate, contravaloarea deblocarii, nu include si nu exclude taxa reprezentand serviciile de ridicare, transport si depozitare ce va fi achitata operatorului economic care a prestat serviciile sus-mentionate.

CAPITOLUL 3 – REGULILE DE TRAFIC SI PARCARE

Art.9 Administratia Centrului Comercial  isi rezerva dreptul de a interzice accesul anumitor autovehicule in incinta parcarii subterane, la latitudinea sa, cum ar fi, dar fara limitare, autovehicule cu gabarit depasit, cu functionalitate improprie utilizarii parcarii Centrului Comercial.

Art.10  Inaltimea maxima admisa in parcarea subterana este de 2.00 m. Autovehiculele care depasesc aceasta inaltime, nu vor fi admise in parcarea subterana. Viteza maxima de deplasare in interiorul parcarii subterane este de 10 km/h, limita de tonaj max. 3.5t,  iar conducatorii auto sunt obligati sa respecte cu strictete semnificatiile marcajelor si ale indicatoarelor rutiere amplasate. Este interzis accesul vehiculelor cu tractiune animala precum si a autovehiculelor dotate cu instalatii GPL sau celor cu remorci cu 4 sau mai multe axe.

Art.11 Parcarea autovehiculelor este permisa numai in spatiile special amenajate in acest scop.

Art.12 Este interzis accesul autovehiculelor de livrare sau aprovizionare pe alt traseu decat cel special destinat de catre Administratia Centrului Comercial in acest scop.

Art.13  Locurile de parcare rezervate persoanelor cu handicap vor putea fi utilizate doar de catre autovehiculele ce au afisat cardul-legitimatie eliberat de autoritatile competente, care contine semnul international reprezentativ . Persoanele cu handicap care detin cardul-legitimatie au dreptul de a parca pe locurile special amenajate si marcate in acest sens.

Art.14 Intrarea in parcarea subterana  reprezinta acordul tacit al conducatorului auto privind aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, inclusiv a prevederilor Art.  7 si 8, cu privire la blocarea si/ sau ridicarea, transportul si amplasarea/ depozitarea in locuri speciale a autovehiculelor parcate neregulamentar sau cu incalcarea prezentului Regulament, precum si cu privire la aplicarea tarifelor aferente blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii acestora.

Art.15 Administratia Centrului Comercial va duce la indeplinire prezentul Regulament si va aplica tarifele corespunzatoare prevazute in Regulament si/sau va pune in executare masurile tehnico-administrative conform dispozitiei politistului rutier. In cazul in care se incalca prevederile legale in vigoare, Administratia Centrului Comercial va informa organele abilitate ale statului in vederea constatarii faptei si aplicarii de sanctiuni corespunzatoare.

Art.16 In parcarea subterana a Centrului Comercial este interzisa orice fel de manifestare zgomotoasa prin orice cale, cu exceptia cazurilor in care exista aprobarea prealabila in scris a Administratiei Centrului Comercial.

Art.17 Conducatorii auto, clientii si vizitatorii se obliga si accepta urmatoarele:

 1. Sa nu utilizeze parcarea pentru activitati periculoase, ilegale, imorale sau pentru practicarea cersetoriei;
 2. Sa nu utilizeze parcarea in vederea reparatiei autovehiculelor, activitatilor de mentenanta auto sau altor activitati de acest gen;
 3. Sa nu organizeze in parcare nici o reuniune politica sau publica, greve, spectacole sau activitati comerciale;
 4. Sa nu campeze in parcare si sa nu organizeze picnicuri, sporturi sau alte activitati in aria acesteia;
 5. Sa nu distribuie materiale publicitare sau alte afisaje fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 6. Sa nu intreprinda nimic de natura a genera perturbarea ordinii publice, pagube sau inconveniente, atat parcarii subterane cat si utilizatorilor acestora;
 7. Sa nu lase in autovehicule animale nesupravegheate sau substante periculoase;
 8. Sa nu lase minorii nesupravegheati in parcare sau in autovehiculele parcate;
 9. Sa nu desfasoare sesiuni foto profesionale fara acordul scris al Administratiei Centrului Comercial;
 10. Sa nu utilizeze claxoanele autovehiculelor;
 11. Sa nu stationeze voluntar autovehiculele cu motorul aflat in functiune;
 12. Sa nu polueze cu substante inflamabile, periculoase ori de natura organica;
 13. Sa nu initieze, sau sa participe la intreceri in cadrul parcarii, fara acordul Administratiei Centrului Comercial;
 14. Sa nu-si lase la vedere bunurile, Administratia si/sau Proprietarul Centrului Comercial neasumandu-si raspunderea pentru disparitia acestora;
 15. Sa pastreze curatenia in cadrul parcarii si sa arunce resturile in locurile special amenajate;
 16. Sa nu efectueze manevre ce pot fi periculoase pentru ceilalti participanti la trafic;
 17. Sa nu-si testeze masina in cadrul parcarii;
 18. Sa nu deterioreze parcarea, sau orice elemente ale acesteia;
 19. Sa parcheze in locurile special amenajate, fara a afecta dreptul la parcare al celorlalti utilizatori ai parcarii;
 20. Sa nu parcheze autovehiculele pe un interval mai mare de 48 de ore consecutive.

Art.18 Administratia Centrului Comercial va asigura utilizatorilor parcarii subterane conditii civilizate de parcare, respectiv curatarea si iluminarea corespunzatoare a locurilor de parcare. Camerele video instalate in parcare sunt destinate exclusiv pentru supravegherea fluxurilor de trafic; inregistrarile video nu vor fi disponibile publicului dar vor putea fi puse la dispozitia autoritatilor.

Art.19 Este interzisa stationarea/ parcarea in afara programului de functionare sau pe o perioada mai mare de 2 zile calendaristice consecutive in parcarea Centrului Comercial. In situatia incidentei unui astfel de caz,  Administratia Centrului Comercial poate bloca si/sau poate pune in executare masura ridicarii, transportarii si depozitarii oricarui autovehicul ce depaseste acest termen, din incinta parcarii subterane, pe cheltuiala conducatorului auto, conform art. 64 alin. (2) din OUG 195/2002.

CAPITOLUL 4 – OBLIGATIILE CONDUCATORULUI AUTO

Art.20 Conducatorul auto este obligat sa respecte in totalitate Regulamentul de functionare a parcarii subterane a Centrului Comercial, iar in cazul in care va incalca oricare dintre prevederile prezentului Regulament, conducatorului in cauza i se va aplica tariful suplimentar corespunzator, inclusiv blocarea si/sau ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului parcat necorespunzator sau cu incalcarea prevederilor prezentului Regulament sau ale legislatiei aplicabile.

Art.21 Eventualele avarii produse atat autovehiculelor proprii cat si altor autovehicule sau instalatii de catre conducatorii auto, pe timpul deplasarii sau stationarii in incinta parcarii subterane a Centrului Comercial vor fi suportate de persoanele vinovate, cu excluderea raspunderii Administratiei si/sau Proprietarului Centrului Comercial.

Art.22 La parcarea autovehiculelor, conducatorul auto este obligat sa isi asigure bunurile lasate in interiorul autovehiculului prin inchiderea usilor, capotelor motor si portbagajului, a geamurilor, trapei, busonului rezervor etc., Administratia si/sau Proprietarul Centrului Comercial  neraspunzand in niciun fel pentru securitatea acestora.

Art.23 Ocupantilor autovehiculelor li se recomanda sa nu isi lase bunuri de valoare in autovehicule, indiferent de zona in care se afla, Administratia si/sau Proprietarul Centrului Comercial  nefiind responsabil de disparitia acestora.

Art.24 Conducatorii autovehiculelor si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor sunt obligati sa respecte normele P.S.I. specifice (Prevenirea si Stingerea Incendiilor), precum si indicatiile reprezentantilor Centrului Comercial, ale companiei de securitate sau ale pompierilor de serviciu, fiind direct raspunzatori pentru eventualele prejudicii cauzate.

Art.25 Conducatorul autovehiculului si ceilalti ocupanti ai autovehiculelor vor mentine curatenia la locul de parcare si nu vor depozita niciun fel de materiale in incinta parcarii, deseurile fiind aruncate in cosurile de gunoi instalate.

CAPITOLUL 5 – SANCTIUNI

Art.26 Constituie abatere de la prezentul Regulament si se sanctioneaza cu blocarea rotilor autovehiculului:

 1. oprirea sau stationarea vehiculului pe alte locuri decat cele special amenajate si marcate sau ocupand mai multe locuri de parcare, in dreptul cailor de acces/ evacuare sau pe locurile de parcare destinate persoanelor cu mobilitate redusa fara a avea acest drept;
 2. expunerea spre vanzare a autovehiculului in parcare, fara o aprobare prealabila din partea Administratiei Centrului Comercial.

Art.27 Conducerea repetata a autovehiculului cu viteza in parcare se va sanctiona cu restrictionarea accesului in parcare a autovehiculului respectiv.

Art.28 Constatarea abaterilor se face in conformitate cu prezentul Regulament si cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la circulatia pe drumurile publice, de catre agentii de paza sau alti angajati ai Centrului Comercial, in ceea ce priveste conformarea cu prevederile prezentului Regulament, si de catre organele abilitate ale statului, cu privire la conformarea cu prevederile legislatiei aplicabile.

CAPITOLUL 6 – BLOCAREA SI/SAU RIDICAREA AUTOVEHICULULUI

Art.29 Vor fi supuse blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii, cu precadere si la latitudinea Administratiei Centrului Comercial, autovehiculele care blocheaza ori ingreuneaza circulatia, autovehiculele parcate in alte locuri de parcare decat cele special amenajate si  marcate sau care au parcat inadecvat, autovehiculele stationate/ parcate/ abandonate peste durata stabilita conform programului de functionare sau pe o perioada mai mare decat cea prevazuta la art. 19, precum si cele care ocupa locurile de parcare destinate persoanelor cu handicap fara a detine cardul-legitimatie mentionat la Art. 13.

Conducatorul autovehiculului accepta in mod expres blocarea rotilor/ parbrizului, precum si ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculului in locuri special destinate in interiorul si/sau exteriorul Centrului Comercial, de catre un operator economic autorizat sa presteze servicii de acest fel, contractat de Administatia Centrului Comercial, in toate cazurile mentionate in prezentul Art. 36; conducatorul/ detinatorul autovehiculului va plati integral toate costurile de ridicare, transport si depozitare, conform art. 64 alin. (2) din OUG 195/2002, la nivelul costurilor prestatorului extern de servicii, precum si taxa de stationare suplimentara prevazuta la Art. 5 si taxa de deblocare mentionata la Art. 8 de mai sus si tariful de parcare aferent. Administratia Centrului Comercial si/sau Proprietarul Centrului Comercial, nu isi asuma raspunderea pentru prejudiciile ce pot aparea ca urmare a blocarii si/sau ridicarii, transportului si/sau depozitarii autovehiculului.

Art.30 Se va bloca una din rotile din fata ale autovehiculului sau parbrizul autoturismului cu dispozitive special fabricate in acest sens. Dispozitivul de blocare a rotii va avea culoarea galbena si va asigura imposibilitatea indepartarii acestuia, nepermitand demontarea rotii blocate. Autovehiculele ridicate vor fi amplasate in locuri special amenajate, avand blocata roata din fata. Dupa ridicarea autovehiculului, prin sistemul de sonorizare intern al Centrului Comercial se va anunta ridicarea mentionandu-se numarul autovehiculului ridicat.

Art.31 Anterior blocarii rotilor, a parbrizului sau ridicarii autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate in vederea dovedirii incalcarii prezentului Regulament de catre conducatorii auto. De asemenea, dupa blocarea rotii sau a parbrizului vor fi realizate fotografii cu autovehiculul avand roata blocata/ parbrizul blocat. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicata o instiintare care va cuprinde informatii cu privire la abaterea savarsita, conform prezentului Regulament, precum si la pasii pe care conducatorul auto/ detinatorul trebuie sa-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv completarea unui formular la biroul InfoPoint din parterul Centrului Comercial, plata tarifului de deblocare si semnarea procesului verbal de deblocare a rotii.

Art.32 Deblocarea rotilor sau a parbrizului se face dupa ce in prealabil i-au fost reamintite conducatorului auto prevederile Regulamentului.

CAPITOLUL 7 – DAUNE CAUZATE AUTOVEHICULELOR

Art.33 Personalul de paza al Centrului Comercial nu are atributiuni de paza a autovehiculelor parcate in incinta parcarii subterane.

Art.34 Proprietarul Centrului Comercial nu isi asuma in niciun fel responsabilitatea civila sau penala pentru orice paguba sau prejudiciu cauzat autovehiculelor inclusiv ca urmare a blocarii si/sau ridicarii, transportarii si depozitarii lor, pentru bunurile, persoanele lasate in interiorul acestora sau pentru eventualele daune, furturi, incendii, precum si pentru orice fel de daune cauzate de clientii Centrului Comercial sau de terte persoane, autovehiculelor aflate in parcarea subterana. Administratia Centrului Comercial si a parcarii nu are nicio responsabilitate dupa recuperarea tichetului de la conducatorul auto si iesirea autovehiculului din parcare.

CAPITOLUL 8 – DISPOZITII FINALE

Art.35 Proprietarul Centrului Comercial isi rezerva dreptul de a modifica oricand prezentul Regulament fara o notificare in prealabil.

Art.36 Autovehiculelor abandonate in parcarea subterana a Centrului Comercial li se vor aplica prevederile prezentului Regulament referitoare la ridicare. Se considera abandonat orice autovehicul parcat pe o durata care depaseste 2 zile calendaristice consecutive.

Art.37 Prevederile prezentului Regulament se aplica si autovehiculelor destinate aprovizionarii sau livrarii, precum si celor care efectueaza servicii de taximetrie.

Art.38 Prezentul Regulament si extrase din acesta vor fi afisate cat mai vizibil atat la intrarile cat si in interiorul parcarii subterane.

Administratia Centrului Comercial

MAT Fashion

Mat are o singură misiune: aceea de a impune standarde noi în industria modei plus-size, creând un stil vestimentar foarte cochet şi în vogă pentru doamne mândre de formele lor.

Colecţiile de haine şi accesorii reinventează conceptul de stil în totalitate, astfel încât femeile care le poartă să se simtă sexy şi pline de feminitate, punându-le totodată în valoare!

Depăşind deja graniţele pieţei din Grecia, creaţiile Mat Fashion au fani peste tot în lume.

Vă întrebaţi cum sunt femeile Mat Fashion? În pas cu moda, întotdeauna bine-dispuse, extrovertite, pasionate de haine şi viaţă în general.

Echipa de creaţie Mat Fashion concepe piese care urmează ultimele trenduri şi îmbină concepte experimentând materiale noi, semnând colecţii care, chiar de la lansare sunt remarcate pentru piesele must-have din fiecare sezon.

Nomasvello

Am luat naștere în anul 2007 în Spania și în numai 10 ani am reușit să ne extindem în 16 tari de pe 3 continente: Spania, Italia, Portugalia, Marea Britanie, Elveția, Slovenia, Bulgaria, Polonia, Bosnia, Georgia, Brazilia, Mexic, Venezuela, Croația, Suedia și România.

În România am intrat în anul 2010 și în numai 7 ani am deschis 29 centre.

În total avem 1200 de centre la nivel mondial și datorită acestui lucru suntem cea mai mare rețea de centre de înfrumusețare din lume, specializată în epilare definitivă și terapii faciale (riduri, linii de expresie, pete solare şi de bătrăneţe, acnee) care utilizează lumina intens pulsată (IPL) cu peste 1 milion de clienți în rețea.

La Nomasvello beneficiați de servicii de calitate oferite de un personal calificat.

Toti operatorii noștri au urmat training-uri speciale și sunt în permanentă colaborare cu medicii dermatologi, pentru a putea mulțumi și cei mai exigenți clienți.

Acționam într-un domeniu în a cărui dezvoltare s-a investit masiv iar personalul centrelor Nomasvello este special pregătit pentru utilizarea echipamentelor astfel încât rezultatele sa fie cele mai bune.